#Hashtag New Alpha

Bộ thẻ #hashtag đầy cảm hứng, truyền động lực của New Alpha. Bạn có thể lưu lại về máy tính/điện thoại cá nhân để sử dụng nhé!

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Làm bookmark
  2. Làm hình dán cho các chương trình, đồ dùng (laptop, tủ đồ, sổ tay,…vv)
  3. Hashtag cầm tay, trang trí
  4. Ghép cùng ảnh chụp cá nhân, đội nhóm

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon