BẢNG THÔNG TIN

Châm ngôn sống:

Phụng sự – Kỷ luật –
Trách Nhiệm – Yêu Thương

TRẦN HỒNG ANH

GIÁM ĐỐC 4 SAO VÀNG
NEW IMAGE VIỆT NAM

BAN VẬN HÀNH
HỆ THỐNG NEW ALPHA

Họ và tên
Trần Hồng Anh

Ngày sinh
15/11

Điện thoại
0903.187.060

Email
minhsonhonganhnewalpha
@gmail.com

Facebook
@Hồng Sơn Trần

Youtube
@minhsonhonganh922

CÔNG VIỆC XÃ HỘI

 • Nhà đào tạo tại Viện Đào Tạo New Alpha.
 • Giám đốc 5 Sao Vàng New Image Việt Nam.
 • Sở hữu và vận hành hệ thống hơn 4.000 khách hàng trung thành và đại lý hợp tác thân thiết trên toàn quốc.
 • Từng đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng tại nhiều doanh nghiệp.

THÀNH TỰU

 • Giám đốc 4 Sao Vàng
  • Quản trị hệ thống tăng trưởng và trung thành 4.000 khách hàng, đại lý trên toàn quốc
  • Giúp hàng trăm người có thu nhập từ XX – XX triệu/tháng
 • Nhà đào tạo chuyển giao
  • Đào tạo và chia sẻ giúp hơn 4.000 người thay đổi tư duy, tài chính và cả sức khỏe.
  • Các chương trình đào tạo đội nhóm thu hút 100-300 người 
 • Chứng chỉ chuyên môn Kế Toán Tài Chính
  • Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp & Quản Trị Rủi Ro Kinh Doanh cho SME – Hiệp hội DNNVV Việt Nam
  • Kế Toán Doanh Nghiệp – Viện Quản Trị Doanh Nghiệp
  • Hoạch Toán Vi Tính – Viện Quản Trị Doanh Nghiệp
  • Khai Báo Thuế – Viện Quản Trị Doanh Nghiệp
 • Chứng nhận nhà đào tạo chuyển giao
  • Kỹ Năng Thuyết Trình, MC – New Image Việt Nam
  • Nhà đào tạo chương trình chuyển giao OPP & Khởi Nghiệp, Học Phần 3 – New Image Việt Nam
 • Chứng nhận kỹ năng lãnh đạo
  • Leader Camp Đánh Thức Tinh Thần Lãnh Đạo – Dẫn Dắt Đội Nhóm Thành Công – Học viện ILead
 • Chương trình khác
  • Nhà tài trợ Kim Cương – 5 Điều Tốt Mỗi Ngày
  • Phụng sự hơn 200 sự kiện, chương trình

KHÁT VỌNG

 • Xây dựng 100 ekip, và 1000 người có thu nhập từ trên 10 triệu/tháng, 1 triệu mã số khách hàng trung thành.

Chỉ có hành động mới tạo ra kết quả
Hạnh phúc để thành công

 CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG

Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp & Quản Trị Rủi Ro Kinh Doanh cho SME – Hiệp hội DNNVV Việt Nam

Kế Toán Doanh Nghiệp – Viện Quản Trị Doanh Nghiệp

Leader Camp Đánh Thức Tinh Thần Lãnh Đạo – Dẫn Dắt Đội Nhóm Thành Công – Học viện ILead

Nhà đào tạo chương trình chuyển giao OPP & Khởi Nghiệp, Học Phần 3 – New Image Việt Nam

Nhà tài trợ Kim Cương – 5 Điều Tốt Mỗi Ngày

Gia đình Alpha

KINH DOANH & CHIA SẺ

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO & PHỤNG SỰ