CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

GIỚI THIỆU

viennewalpha.com là website thông tin đào tạo, thuộc hệ thống New Alpha. Đây là nơi cung cấp các kiến thức giá trị, chương trình học và lịch học đầy đủ, chính xác cho quý học viên.

Dưới đây là các nguyên tắc tiếp cận, sử dụng thông tin cá nhân đảm bảo quyền riêng tư cho bạn khi sử dụng website viennewalpha.com.

 

SỰ CHẤP THUẬN

Khi đăng ký sử dụng tài khoản thành viên tại website viennewalpha.com, bạn đã đồng ý trao cho chúng tôi các thông tin cá nhân, bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này.

Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn có quyền dừng cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào để đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của mình.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

 

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ khi cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

1.1. Xử lý yêu cầu đăng ký lớp học, sự kiện

Để xử lý các vấn đề liên quan đến việc đăng ký lớp học, sự kiện.

1.2. Duy trì tài khoản

Để tạo và duy trì tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình thành viên, tri ân,…

1.3. Hỗ trợ học viên

Bao gồm các hoạt động cung cấp thông tin, tư vấn, xử lý khiếu nại, phản hồi cho các yêu cầu/khiếu nại của bạn

1.4. Cá nhân hóa

  • Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn
  • Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới
  • Để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.

1.5. An ninh

Cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của học viên hoặc các hoạt động giả mạo học viên.

1.6. Theo yêu cầu của pháp luật

Tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

2. PHẠM VI THU THẬP

Khi học viên truy cập vào website của chúng tôi là viennewalpha.com, học viên luôn ở trạng thái truy cập vô danh và không cần cung cấp bất cứ thông tin nào.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

2.1. Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

2.2. Bạn tương tác với chúng tôi

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên website.

Một số thông tin truy cập của bạn có thể được ghi lại, ví dụ: IP, Trình duyệt, Thiết bị, Hành vi trên website (thời gian truy cập, trang truy cập,…).

2.3. Từ những nguồn hợp pháp khác

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

 

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ VÀ NƠI LƯU TRỮ

Thông tin cá nhân của học viên sẽ được lưu trữ cho đến khi học viên có yêu cầu hủy bỏ hoặc học viên tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của học viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website và các hệ thống quản lý thông tin học viên khác đang được chúng tôi sử dụng.

 

4. NGƯỜI & TỔ CHỨC TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN học viên

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

a. Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ liên quan đến thực hiện đơn hàng của chúng tôi và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
b. Sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
c. Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch tại phần Mục đích thu thập và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
d. Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
e. Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

 

5. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN


Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

 

6. QUYỀN CỦA HỌC VIÊN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách:

  1. Đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân
  2. Yêu cầu chúng tôi thực hiện chỉnh sửa, thay đổi thông tin.
 

7. AN TOÀN DỮ LIỆU

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của học viên, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

– Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân học viên trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân học viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân học viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho học viên được biết.

– Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 01/07/2022

Trong trường hợp quý học viên cần thêm thông tin hoặc có ý kiến đóng góp/khiếu nại, vui lòng liên hệ đường dây chăm sóc học viên của chúng tôi để được hỗ trợ tận tình.