Anh Phan Văn Trụ với xuất phát điểm thấp là một công nhân lao động chân tay ở mảnh đất Bình Phước. Cuộc sống của anh luôn găp phải những khó khăn, đặc biệt là vấn đề về tài chính.
 
1. Mục tiêu
Tiếp tục cống hiến – “ĐÓ LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI”
 
2. Điểm mạnh
Hiện tại anh Phan Văn Trụ đã hỗ trợ, giúp đỡ hàng trăm người có thu nhập từ 100 triệu đến 200 triệu trở lên và hàng ngàn người có thu nhập từ 30 đến 50 triệu.
 
3. Hành trình trở thành nhà đào tạo
Rất may mắn năm 2014, anh Văn Trụ đã gặp được người bạn giới thiệu và có cơ hội kinh doanh cùng viện đào tạo New Image. Hiện tại anh đã hợp tác được 7 năm, với sự nỗ lực làm việc và học tập phát triển bản thân.
 
Anh đã có rất nhiều lần được công ty đề cử đi học, trau dồi kỹ năng, kiến thức ở nước ngoài. Khi trở về đã có khả năng đứng trước hàng ngàn người để truyền cảm hứng cho những ai mong muốn có cơ hội mới, thay đổi cuộc sống cùng New Image.
 
4. Triết lý sống: 
Anh chia sẻ:
 
Từng có thời gian, anh Văn Trụ luôn suy nghĩ tiêu cực, tại sao cuộc sống không công bằng? Rất may mắn qua thời gian, anh đã giải mã được cuộc sống. Tất cả mọi người đều có 24 giờ /ngày và đó là sự công bằng.
 
Nếu mình nghèo, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 giờ để làm giàu.
Nếu mình kém, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 giờ để học hỏi.
Nếu mình ốm, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 giờ để xây dựng sức khỏe
 
Và nếu mình cho rằng thế giới này chẳng có gì công bằng thì mình có 24 giờ để cảm nhận sự  công bằng của cuộc sống.
 
Chúng ta đều có 24 giờ nhưng có người lựa chọn ngủ nướng, có người lựa chọn làm việc, có người lựa chọn suy nghĩ tích cực, có người lựa chọn những suy nghĩ tiêu cực, có người lựa chọn can đảm làm việc khó, có người lựa chọn sự sợ hãi không dám làm ….và có lẽ nào chúng ta đã nhầm?

Anh Phan Văn Trụ với xuất phát điểm thấp là một công nhân lao động chân tay ở mảnh đất Bình Phước. Cuộc sống của anh luôn găp phải những khó khăn, đặc biệt là vấn đề về tài chính.   1. Mục tiêu Tiếp tục cống hiến – “ĐÓ LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI”…